دیتابیس ابزاهای سی ان سی محصولات شرکت ایران تیغ

ما در مجموعه ایران تیغ جهت ساده سازی بارگزاری اطلاعات ابزارهای سی ان سی اقدام به تولید تمام مختصات ابزارها به همراه سایز ،سیمولیشن و دیگر پارامترهای مورد نیاز هر محصول به صورت مجزا کرده ایم.

این روش به صورت نوین فقط توسط شرکت ایران تیغ و مختص ابزارهای این شرکت طراحی شده است.

جهت بارگزاری و استفاده از دیتا بیس ها در آرتکم 2018 و 2007 ویدئو آموزشی آماده شده را تماشا کنید.

ویدئو آموزشی